Imprint

Austropa Interconvention
Verkehrsbüro Business Travel GmbH
Lassallestraße 3
A-1020 Wien
Tel.: +43 (1) 588 00-510
Fax: +43 (1) 588 00-520
e-mail: info@austropa.at
www.austropa.at

FN 317400 s, Jurisdiction: Vienna Commercial Court
VAT-ID: ATU 64544318
DPR: 3005780
Member of Austrian Federal Economic Chamber

Bank account:
Erste Group Bank AG, IBAN AT58 2010 0600 1212 6403,
BIC/SWIFT: GIBAATWG

Ownership structure:
100% Österreichisches Verkehrsbüro Aktiengesellschaft